eCom Booster

  Vi digitaliserar och automatiserar manuella processer i din e-handel


Vi effektiviserar så du kan växa

Automatisk prissättning
Automatiska importer av leverantörsprodukter (via API eller webscraping av deras web-katalog)
Förenklar inköp
Alltid uppdaterat lager

Många funktioner i samma system

Enterprise Resource Planning (ERP) / Affärssystem
Product Information Management (PIM)
Inventory Management (IM)

Stolt vinnare Propeller Prize

eComBooster är stolt vinnare av Stena Line Propeller Prize 2021!
Läs mer här!

Vad kan eCom Booster göra för Dig?

LEVERANTÖRER

Samla alla produkter från dina leverantörer på ett ställe!

INKÖPSSPRIS

Se inköpspris och lagerstatus hos alla dina leverantörer samtidigt!

PRISSÄTTNING

Automatisera prissättningen med dynamiska regler!

NYA PRODUKTER

Lägg till nya produkter snabbare, direkt från dina leverantörer!

HANTERA INKÖPSORDER

Få en överblick av vad som behöver köpas in!

LAGERKOLL

Skaffa dig kontroll på ditt lager, t.ex. lagerplats, kvantitet, värde!
LÄS MER OM HUR ECOM BOOSTER KAN HJÄLPA ER!

Tidsbesparingar på 75-98%

Vi har genomfört tester för att mäta hur mycket tid du som e-handlare sparar när du använder eCom Booster. Testet genomfördes i två delar, ett där man skapade nya produkter och ett där man underhöll existerande produkter.
Tiden för att skapa en ny produkt kapades från 10.30 min till 2.45 min - dvs 75% av tiden sparades in!
Att gå igenom inköpspriser och räkna ut nytt pris till slutkund gick från ca 3 minuter till 4 sekunder - dvs 98% av tiden sparades in! Dessutom gör e-Com Booster detta moment helt automatiserat. Du kan gå och ta en kopp kaffe under tiden!

Kärnmoduler

eCom Booster består av tre kärnmoduler

Produktkatalog

Kärnan i vår tjänst är en produkt- katalog som innehåller all information du behöver om dina produkter, kategorier mm.
Här hanterar du produkt-beskrivningar, bilder, attribut, priser, relationer mellan (dina) produkter, relationer till inköpskanaler och mycket mer.

Leverantörer

Förutom dina egna produkter så hanterar du alla dina leverantörer och deras produktinformation i tjänsten.
Utnyttja de fördelar som eCom Booster tillhandahåller! Skaffa dig konkurrensfördelar genom att ha så mycket produktinformation som möjligt på din hemsida. 

Lager

Hantera ditt lager i tjänsten. Det gör det möjligt att få varningar om lågt lager, få hjälp att skapa inköpsorder med mera.
Lagermodulen hanterar flera olika lagerplatser, och om du har en synk av beställningar från din e-handel, så kan du skapa plocklistor direkt från eCom Booster för att underlätta packningen av beställningar.

Men varför?

I en marknadsundersökning svarade mer än hälften att de ansåg att produkthanteringen var en flaskhals i verksamheten. Endast 20% var nöjda med hanteringen.

BEHOVET FINNS!

Det fick oss att inse att det finns ett behov på marknaden och därför startades eCom Booster!

TILLVÄXT / VINST

eCom Booster ger er möjlighet att expandera snabbare samt möjlighet att förbättra era marginaler!
Grundaren till eCom Booster har drivit e-handel i snart 10 år och hela tiden försökt förenkla och automatisera hanteringen. Den funktionalitet som finns i eCom Booster härstammar från den erfarenheten.
FÖRDELAR MED ECOM BOOSTER

eCom Booster är

en moln-tjänst som fokuserar på att underlätta administrativa uppgifter för dig som driver e-handel! Det ger dig möjlighet att expandera din verksamhet och öka dina marginaler!
VAD GÖR ECOM BOOSTER?
magic-wandpointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram