Backlog

Här kommer vi att samla lite information om funktionalitet som vi har på gång...

STÖD FÖR FLERA BUTIKER

Möjlighet att synka eCom Booster till flera olika e-handelsbutiker. I ett första stadie, kommer samma information synkas till alla butiker. Man kan styra vilka produkter som ska synkas till vilken butik.
I ett senare stadie, kan man tänka sig att man har olika produktbeskrivningar, priser och så vidare till olika butiker.

INKÖPSORDER

Baserat på varning om lågt lagersaldo så kan en rapport genereras som kan användas som stöd till inköp. I sin mest grundläggande form kommer det att handla om ett manuellt förfarande att lägga beställningen mot sin leverantör.
I ett senare stadie kan man tänka sig att man kan skjuta in beställningen mot en leverantör, där den har stöd för t.ex. REST-API.

AUTOMATISK SYNK AV VALUTAKURSER

Bygga in stöd för att automatisk synka valutakurser mot tjänst online. Detta ger möjlighet att bättre avgöra inköpspris med höjd för valuta-förändringar och därmed få en mer korrekt siffra på lagervärde vid en viss tidpunkt.

KONKURRENSKOLL

Stöd för att kunna göra liknande mappning mot sina konkurrenter som man gör mot sina leverantörer. Detta möjliggör att man kan automatisera varningar om prisförändringar och i förlängningen till och med bygga in stöd för att automatiskt tillåta prisjusteringar inom givna ramar för att matcha konkurrenternas kampanjer med mera.

STÖD FÖR KOMPLEXA PRODUKTER

Idag finns enbart stöd för enkla produkter men planer finns på att bygga in stöd för:
- Variabla produkter
- Bundles
- Grupperade produkter
- Dropshipping
- Product Add Ons
Om du är osäker på vad dessa olika typer betyder, så finns det en mer detaljad beskrivning (på engelska) här.

UTÖKNING AV REGLER KRING PRISBERÄKNING

I nuläget beräknas priserna för en tänkt slutkund. Tanken är att bygga in ett regelverk som möjligör att man kan beräkna pris för olika kundgrupper på liknande vis, t.ex. återförsäljare.

Vi har planer på att göra det möjligt att styra vilka regler som ska gälla beroende på produktkategori, t.ex. Kategori A har en högre marginal än Kategori B.

Utökat stöd för multi-shop med möjlighet att styra prissättningen beroende på mål-butik.

Fråga: Har ni behov av att sätta pris på andra parametrar? Det finns möjlighet att utöka detta så återkoppla gärna kring era behov!

FÖRBÄTTRINGAR I LAGERMODULEN

- Lagervärde vid en viss tidpunk
- Utskrift av etiketter, för både lager-plats och produkter
- Plocklistan prioriterar de produkter som legat längst på lagret, First In First Out
- Stöd för Bäst Före hantering
- Stöd för streckkodsläsare

eCom Booster är

en moln-tjänst som fokuserar på att underlätta administrativa uppgifter för dig som driver e-handel! Det ger dig möjlighet att expandera din verksamhet och öka dina marginaler!
VAD GÖR ECOM BOOSTER?
envelope-ophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram