Vi löser dina problem!

Vi vill växa men hinner inte!
Vi vill expandera sortimentet men det tar för lång tid!
Har vi rätt pris och rätt marginal?
Har vi rätt lagerinformation?
 e-Com Booster hjälper dig. 
Vill du veta mer? Kontakta oss!

VILL EXPANDERA MEN HINNER INTE MED

Ni har som målsättning att expandera med fler produkter och därmed öka omsättning och vinst. Men ni hittar inte tiden att effektivt hantera produkter, lager och inköp utan fastnar i manuellt förfarande som är tidskrävande samt ökar risken för misstag.
Med eCom Booster automatiserar vi delar av ert flöde och frigör tid för annat som krävs för att expandera!

PRESSA INKÖPSKOSTNADER

Ert företag har idag möjlighet att köpa in produkter från flera leverantörer men ni har en manuell hantering för att hantera inköpen. Det är tidskrävande att jämföra inköpspris vilket gör att det inte sker så ofta som det borde.
Med hjälp av eCom Booster automatiserar ni dessa jämförelser. Det ger er möjlighet att sänka era inköpspriser kortsiktigt och ger er en bättre förhandlingsposition långsiktigt mot era leverantörer.

SLÄPAR EFTER MED PRISJUSTERINGAR

Priserna i er e-handel borde uppdateras oftare men då det är en tidskrävande uppgift blir det inte gjort. Räknar ni ut priserna helt manuellt eller använder en halv-automatiserad process med excel och inläsning av uppdaterade priser i er e-handel?
eCom Booster automatiserar detta åt er, och tar automatiskt hänsyn till ändrade inköpspriser, justerad valutakurs med mera. Ni kan även justera era prisberäkningsregler och automatiskt få de nya priserna publicerade på er hemsida.

DET TAR FÖR LÅNG TID ATT SKAPA PRODUKTER

Er nuvarande process ser ut som den gör för de allra flesta, Ni lägger upp produkter på er e-handel direkt i e-handelsplattformen, där man arbetar med produkter en-och-en vilket är tidskrävande.
Med eCom Booster skapar ni hundratals produkter åt gången genom att kopiera basinformationen från era leverantörer. Det skapas artikelnummer, översättning av produktbeskrivning med Google Translate, priser räknas ut enligt de regler ni satt upp. Ni behöver troligtvis ändra en del parametrar men ni kan snabbt publicera era produkter på e-handeln och sedan arbeta vidare med finjusteringar!

DÅLIG KOLL PÅ VAD SOM FINNS I LAGER?

eCom Booster har inbyggd funktionalitet som hjälper er hålla koll på lager, in-leveranser, plocklistor och mycket mer.
Ni kan få ut rapporter som visar lagervärde vid en viss tidpunkt, rapporter som underlättar era inköp och mycket mer. Det underlättar inte minst när det är dags för bokslut!

FÖR VEM PASSAR ECOM BOOSTER BÄST?

Vi anser att mindre butiker går att hantera manuellt men när din e-handel hanterar mellan 500 och 1000 produkter/produktvarianter börjar det ta mycket tid i anspråk.
För er som har en större butik, många leverantörer, täta inköp, mycket rörelse på lager och så vidare, finns det fördelar med att automatisera för att minska de repetitiva arbetsuppgifterna, så att man har en chans att effektivisera sin verksamhet!

HUR FUNGERAR ECOM BOOSTER FÖR EN BYRÅ?

Kontakta oss gärna för att diskutera era krav inom detta område! Vi kan hjälpa er att effektivisera skapande och underhåll av produkter hos era klienter så att ni kan fokusera på annat!

eCom Booster är

en moln-tjänst som fokuserar på att underlätta administrativa uppgifter för dig som driver e-handel! Det ger dig möjlighet att expandera din verksamhet och öka dina marginaler!
VAD GÖR ECOM BOOSTER?
map-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram