Funktioner

Här ger vi en översiktlig bild av vilka funktioner som eCom Booster erbjuder!

LÄGG TILL NYA PRODUKTER SNABBARE

Ni kan markera flera (hundratals) produkter i er leverantörskatalog som inte finns i er egen produktkatalog och välja funktionen Copy-Paste. Det kommer att skapa en kopia av leverantörsprodukten i er egen produktkatalog, som är länkad till käll-produkten. Att skapa produkter på detta vis tar bara några sekunder!
Kopian kommer att få ett eget unikt artikelnummer (SKU), produktbeskrivningar (både original samt svensk översättning via Google Translate sparas under produkten), pris beräknat utifrån de regler ni satt upp och mycket mer.
Kopian flaggas som kopierad så att ni manuellt får gå in och godkänna den innan den synkas till er e-handel.
LÄS MER

AUTOMATISK PRISSÄTTNING

Tjänsten har stöd för att sätta upp regler som automatiskt sätter ert ut-pris. Reglerna är dynamiska och kan köras i sekvens.
I nuläget stöds prissättning baserat på inköpsspris och vikt men detta kan utökas relativt enkelt baserat på de behov som våra kunder har.
Om du lägger till en produkt men anser att ut-priset behöver justeras (dvs att de automatiska reglerna inte ska gälla) så går det att manuellt sätta ett pris, vilket då får företräde framför det automatiskt uträknade priset.
LÄS MER

INKÖP FRÅN FLERA KANALER

Om du kan köpa samma produkt från flera av dina leverantörer, så kopplar du lätt ihop det i vårt system. Vad får man fördelar av detta?
- Du kan lätt se och jämföra inköpspriset mellan dina leverantörer
- Du kan på ett smidigt sätt ta reda på om din leverantör har varan i lager eller ej
- I slutändan kan du använda informationen för att pressa dig till bättre priser från dina leverantörer
Den här funktionen stödjer även att man prioriterar sina leverantörer. Den leverantör som har högst prioritet (t.ex. där du oftast gör dina inköp) används som bas för prissättning av dina produkter.
Kombinera detta med funktionen för att skapa inköpsorder, så kommer du att se vad du kan beställa från vilken leverantör och vart det totala inköpet blir billigast att göra!

HANTERA DITT LAGER

Du kan använda tjänsten för att hantera ditt lager. Du har bland annat stöd för: 
- Multipla lagerplatser med hierarkisk struktur, där en typ av artikel kan lagras på flera ställen
- Varning för lågt lagersaldo, vilket används för att skapa rapport som kan användas till inköp
- Plock-lista, om du har synk av orders från din e-handel kan du få fram en plock-lista av det som ska plockas och skickas
- Följesedel, skapande av följesedel som bifogas med leveransen
- Stöd för hantering av inkommande gods samt hantering av resererverat gods
- Skapa CSV fil som kan användas för att skriva ut etiketter i bulk på t.ex. Dymo

IMPORT AV PRODUKTINFORMATION FRÅN LEVERANTÖRER

Det finns flera olika sätt att hantera import av information (ny eller uppdaterad) från leverantörer, allt hänger på hur ni kan få ut informationen från era leverantörer. De alternativ som finns är:
Filer
Absolut enklast är det om leverantören kan förse er med antingen text filer (CSV, XML) eller Excel filer med produktinformation. Dessa kan enkelt importeras i tjänsten.
REST-API
I de fall där er leverantör tillhandahåller ett REST-API så kan vi använda det för att synka produktinformation.
Web-scraping
Sedan finns det leverantörer som inte tillhandahåller något av ovanstående, och då kan man bli tvungen att bygga en web-scraper / spindel som hämtar informationen från leverantörens hemsida. Viktigt att tänka på här är att man har leverantörens godkännande.
Manuellt lägga in produktinformation
Man kan även lägga in produktinformationen manuellt, men om det bör ses som ett undantagsfall, alternativt något man gör för leverantörer med väldigt få produkter.
Pris- och rabatt-fil
Inom en del branscher är det vanligt att leverantörerna har en prisfil med brutto-priser och rabattkoder per artikel/artikelgrupp samt en rabatt-fil som är unik per kund. eCom Booster klarar av att läsa in denna kombination och räknar ut netto-pris per artikel.

EXPORT AV INFORMATION

Man kan exportera information från tjänsten på ett flertal sätt.
CSV/Excel
Tjänsten kan exportera produktinformation med mera till CSV eller Excel filer. Dessa format är flexibla och kan läsas in i de flesta e-handelssystem.
REST-API
Det finns ett embryo för att koppla sig direkt till Woocommerce via REST-API, något som är smidigare än att använda CSV/Excel filer som mellansteg.

STÖD FÖR INTEGRATION MOT FLERA SYSTEM

Tanken med eCom Booster är att tjänsten skall vara oberoende av e-handelsplattform ni använder! Vår första integration är mot Woocommerce på grund av att det är en väldigt stor användarbas men fler integrationer kommer på sikt i takt med att vi får kundförfrågningar.
På sikt är tanken att använda APIer mot allla e-handelsplattformar. Idag finns stöd för att synka produkter och beställningar mot Woocommerce och JetShop.
Om inte API finns på plats, så kan man istället exportera och importera t.ex. CSV-filer, något som stöds av de flesta e-handelsplattformar. I den mån det behövs kommer specifika format tas fram per plattform.
På samma vis kommer tjänsten att kunna synkas mot t.ex. affärssystem eller andra plattformar som har nytta av informationen som lagras i eCom Booster.

TYDLIG ÖVERSIKT OCH LÄTT ATT HITTA

Eftersom all information från dina leverantörer finns på ett ställe, så behöver du inte längre leta efter information på olika ställen. Sök på ett ställe och du får upp alla relevanta träffar från alla leverantörer och kan smidigt jämföra priser, tillgänglighet, produktinformation, med mera.
Du får tydliga vyer som visar inköpskanaler, inköpspriser, med mera och behöver inte längre titta efter information på flera olika ställen. Nedan är en skärmdump från tjänsten.
De första två kolumnerna visar ditt artikelnummer och namn på produkten.

Tredje kolumnen ger dig information om vikt/storlek samt om produkten finns i lager och i så fall vart på lagret.

Den fjärde kolumnen visar inköpskanaler med leverantör, artikelnummer, produktens namn samt inköpspris i SEK. Länken öppnar information om produkten på leverantörens hemsida. I det här fallet så kan den första produkten köpas hos två leverantörer och den andra hos en leverantör.

Den femte kolumnen visar det automatiskt uträknade priset samt marginaler för slutkund och i det här fallet, en kundgrupp av typen Återförsäljare som har 20% rabatt på listpriset.
Om man väljer att manuellt sätta priset eller sätta ett rabatterat pris, så syns detta med marginalberäkning också.

Låter det intressant?

Följ länkarna nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller, om du tycker att det låter superintressant, anmäla ditt intresse till vårt pilotprojekt!

eCom Booster är

en moln-tjänst som fokuserar på att underlätta administrativa uppgifter för dig som driver e-handel! Det ger dig möjlighet att expandera din verksamhet och öka dina marginaler!
VAD GÖR ECOM BOOSTER?
envelope-ophonerocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram