Funktioner

Skaffa dig en översiktlig bild av vilka funktioner som eCom Booster erbjuder!

LÄGG TILL NYA PRODUKTER SNABBARE

Markera flera (hundratals) produkter i er leverantörskatalog som inte finns i er egen produktkatalog och välj funktionen Copy-Paste. Det kommer att skapa en kopia av leverantörsprodukten i er egen produktkatalog, som är länkad till käll-produkten. Att skapa produkter på detta vis tar bara några sekunder!
Kopian kommer att få ett eget unikt artikelnummer (SKU), produktbeskrivningar (både original samt svensk översättning via Google Translate sparas under produkten), pris beräknat utifrån de regler ni satt upp och mycket mer.
Kopian flaggas som kopierad så att ni manuellt får gå in och godkänna den innan den synkas till er e-handel.
LÄS MER

AUTOMATISK PRISSÄTTNING

Tjänsten har stöd för att sätta upp regler som automatiskt sätter ert utpris. Reglerna är dynamiska och kan köras i sekvens.
Om du lägger till en produkt men anser att utpriset behöver justeras (dvs att de automatiska reglerna inte ska gälla) så går det att manuellt sätta ett pris, vilket då får företräde framför det automatiskt uträknade priset.

INKÖP FRÅN FLERA KANALER

Om samma produkt får att köpa från flera av dina leverantörer, så kopplar du lätt ihop det i vårt system. Vad fördelarna med detta?
- Du kan lätt se och jämföra inköpspriset mellan dina leverantörer
- Du kan på ett smidigt sätt ta reda på om din leverantör har varan i lager eller ej
- I slutändan kan du använda informationen för att förhandla priser med dina leverantörer
Den här funktionen stödjer även prioritering av leverantörerna. Den leverantör som har högst prioritet (t.ex. där du oftast gör dina inköp) används som bas för prissättning av dina produkter.
Kombinera detta med funktionen för att skapa inköpsorder, så kommer du att se vad du kan beställa från vilken leverantör och var du får bäst inköpspris på det totala inköpet.

HANTERA DITT LAGER

e-Com Booster stödjer följande lagerfunktioner: 
- Multipla lagerplatser med hierarkisk struktur, där en typ av artikel kan lagras på flera ställen
- Varning för lågt lagersaldo, vilket används för att skapa rapportunderlag för nya inköp
- Plocklista, om du har synk av orders från din e-handel kan du få fram en plock-lista av det som ska plockas och skickas
- Följesedel, skapande av följesedel som bifogas med leveransen
- Stöd för hantering av inkommande gods samt hantering av reserverat gods
- Skapa CSV fil som kan användas för att skriva ut etiketter i bulk på t.ex. Dymo

IMPORT AV PRODUKTINFORMATION FRÅN LEVERANTÖRER

Det finns flera olika sätt att hantera import av information (ny eller uppdaterad) från leverantörer. Allt beror på hur ni kan få ut informationen från era leverantörer. De alternativ som finns är:
Filer
Absolut enklast är det om leverantören kan förse er med antingen textfiler (CSV, XML) eller Excel-filer med produktinformation. Dessa kan enkelt importeras in i e-Com Booster.
REST-API
I de fall där er leverantör tillhandahåller ett REST-API så kan vi använda det för att synka produktinformation.
Web-scraping
För de leverantörer som inte tillhandahåller något av ovanstående, bygger vi en web-scraper / spindel som hämtar informationen från deras hemsida. För detta alternativ måste vi först få leverantörens godkännande.
Manuellt lägga in produktinformation
I undantagsfall kan man kan lägga in produktinformationen manuellt alternativt  gör man detta för leverantörer med väldigt få produkter.
Pris- och rabatt-fil
Inom en del branscher är det vanligt att leverantörerna har en prisfil med bruttopriser och rabattkoder per artikel/artikelgrupp samt en rabatt-fil som är unik per kund. eCom Booster klarar av att läsa in denna kombination och räknar ut netto-pris per artikel.

EXPORT AV INFORMATION

Exporter av information från e-Com Booster sker på ett flertal sätt.
CSV/Excel
Tjänsten kan exportera produktinformation med mera till CSV eller Excel-filer. Dessa format är flexibla och kan läsas in i de flesta e-handelssystem.
REST-API
Ett annat tillvägagångssätt är att koppla sig direkt till e-handelssystemet via REST-API, något som är smidigare än att använda CSV/Excel-filer som mellansteg.

STÖD FÖR INTEGRATION MOT FLERA SYSTEM

eCom Booster är plattformsoberoende, dvs tjänsten fungerar oavsett vilket e-handelssystem som ni använder! 
APIer finns idag för att synka produkter och beställningar mot Woocommerce och JetShop.
Om inte API finns på plats, så kan man istället exportera och importera t.ex. CSV-filer, något som stöds av de flesta e-handelsplattformar. 
e-Com Booster kan också synkas mot t.ex. affärssystem eller andra plattformar som har nytta av informationen som lagras i eCom Booster.

TYDLIG ÖVERSIKT OCH LÄTT ATT HITTA

Eftersom all information från dina leverantörer finns på ett ställe, så behöver du inte längre leta efter information på olika ställen. Sök på ett ställe och du får upp alla relevanta träffar från alla leverantörer och kan smidigt jämföra priser, tillgänglighet, produktinformation, med mera.
Du får tydliga vyer som visar inköpskanaler, inköpspriser, med mera och behöver inte längre titta efter information på flera olika ställen. Se bild från tjänsten nedan.
De första två kolumnerna visar ditt artikelnummer och namn på produkten.

Tredje kolumnen ger dig information om vikt/storlek samt om produkten finns i lager och i så fall på vilken lagerplats.

Den fjärde kolumnen visar inköpskanaler med leverantör, artikelnummer, produktens namn samt inköpspris i SEK. Länken öppnar information om produkten på leverantörens hemsida. I det här fallet så kan den första produkten köpas hos två leverantörer och den andra hos en leverantör.

Den femte kolumnen visar det automatiskt uträknade priset samt marginaler för slutkund och i det här fallet, en kundgrupp av typen Återförsäljare som har 20% rabatt på listpriset.
Om man väljer att manuellt sätta priset eller sätta ett rabatterat pris, så syns detta med marginalberäkning också.

Låter det intressant?

Boka demo för att ta reda på hur mycket tid och resurser just ditt bolag kan spara med e-Com Booster. Eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

eCom Booster är

en moln-tjänst som fokuserar på att underlätta administrativa uppgifter för dig som driver e-handel! Det ger dig möjlighet att expandera din verksamhet och öka dina marginaler!
VAD GÖR ECOM BOOSTER?
rocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram