Målgrupp

Här beskriver vi de målgrupper vi identifierat. Tycker Ni att en eller flera av dessa påståenden stämmer överens med Er situation?

Kontakta oss för en diskussion!

VILL EXPANDERA MEN HINNER INTE MED

Ni har som målsättning att expandera med mer produkter och därmed öka omsättning och vinst. Men ni hittar inte tiden att effektivt hantera produkter, lager och inköp utan fastnar i manuellt förfarande som är tidskrävande samt ökar risken för misstag.
Med eCom Booster finns möjlighet att automatisera delar av ert flöde och därmed frigöra tid för annat som krävs för att expandera!

PRESSA INKÖPSKOSTNADER

Ert företag har idag möjlighet att köpa in produkter från flera leverantörer men Ni har en manuell hantering för att hantera inköpen. Det är tidskrävande att jämföra inköpspris vilket gör att det inte sker så ofta som det borde.
Med hjälp av eCom Booster kan ni automatisera dessa jämförelser. Det ger er möjlighet att sänka era inköpspriser kortsiktigt och ger er en bättre förhandlingsposition långsiktigt mot era leverantörer.

SLÄPAR EFTER MED PRISJUSTERINGAR

Priserna i er e-handel borde uppdateras oftare men då det är en tidskrävande uppgift blir det inte gjort. Ni kanske räknar ut priserna helt manuellt eller använder en halv-automatiserad process med excel och inläsning av uppdaterade priser i er e-handel?
eCom Booster kan automatisera detta åt er, och automatiskt ta hänsyn till ändrade inköpspriser, justerad valutakurs, med mera. Ni kan även justera era prisberäkningsregler och automatiskt få de nya priserna publicerade på er hemsida.

DET TAR FÖR LÅNG TID ATT SKAPA PRODUKTER

Er nuvarande process ser ut som den gör för de allra flesta, Ni lägger upp produkter på er e-handel direkt i e-handelsplattformen, där man arbetar med produkter en-och-en vilket är tidskrävande.
Med eCom Booster kan ni skapa hundratals produkter åt gången, genom att kopiera bas-informationen från era leverantörer. Det skapas artikelnummer, översättning av produktbeskrivning med Google Translate, priser räknas ut enligt de regler ni satt upp och så vidare. Ni behöver troligtvis ändra en del parametrar men ni kan snabbt publicera era produkter på e-handeln och sedan arbeta vidare med finjusteringar!

DÅLIG KOLL PÅ VAD SOM FINNS I LAGER?

eCom Booster har en inbyggd funktionalitet som hjälper er hålla koll på lager, in-leveranser, plocklistor och mycket mer.
Ni kan få ut rapporter som visar lagervärde vid en viss tidpunk, rapporter som underlättar era inköp och mycket mer.

HUR STOR E-HANDEL BEHÖVS?

Vårt antagande är att man utan problem kan hantera mindre butiker helt manuellt. Låt säga att gränsen går någonstans mellan 500 och 1000 produkter som ska hanteras.
Om man har större butiker, många leverantörer, täta inköp, mycket rörelse på lager och så vidare, så behöver man tänka på att automatisera för att minska de repetitiva arbetsuppgifter, så att man har en chans att effektivisera sin verksamhet!
Finns det någon övre gräns för vad eCom Booster klarar av? Då vi fortfarande befinner oss i en pilot-fas, så räknar vi med att gränsen går runt 50.000 produkter. Har man mer än det så får man avvakta tills tester i denna skalan hunnit genomföras.

HUR FUNGERAR TJÄNSTEN FÖR EN BYRÅ?

I nuläget är tjänsten inte anpassad för användning av en byrå men planer finns på att anpassa viss funktionalitet åt detta håll. Vi har förstått att det finns ett intresse att kunna automatisera stor del av själva produkthanteringen även inom byrå-världen, för att kunna fokustera på sin kärnverksamhet.
Kontakta oss gärna för att diskutera era krav inom detta område, så får vi ta det vidare därifrån!

eCom Booster är

en moln-tjänst som fokuserar på att underlätta administrativa uppgifter för dig som driver e-handel! Det ger dig möjlighet att expandera din verksamhet och öka dina marginaler!
VAD GÖR ECOM BOOSTER?
envelope-ophonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram